Psikoloji

Psikoloji tanımı geniş perspektiften ele alındığında insan zihnini inceleyen bilim olarak karşımıza çıkar. Aynı zamanda ruh bilimi olarak da adlandırılan bu alanda uzmanlık kazanan insanlara uzman psikolog denir. Psikologlar beynin özelliklerini ve bu özelliklere bağlı olarak gelişenleri anlamlandırarak hareket eder.

Psikoloji Bölümünün Uzmanlık Alanına Giren Diğer Tedaviler

Cinsel Terapi Nedir?
Bireysel yaşamış olduğu cinsel işlev bozukluklarının altında yatan sebepleri inceleyen, sorunları nedenler çerçevesinde çözmeyi amaçlayan bir terapi türüdür.

Cinsel İşlev Bozukluklarının Bazıları:
• Vajinismus (Genital İçe Alma Bozukluğu)
• Cinsel İsteksizlik
• Cinsel Tiksinti Bozukluğu
• Hiperseksüalite (Nemfomani)
• Anorgazmi
• Disparoni (Ağrılı Cinsel Birleşme)
• Erektil Disfonksiyon (Sertleşme Güçlüğü)
• Prematüre Ejakülasyon (Erken Boşalma)
• İktidarsızlık
• Diğer (Cinsel Fobiler vb.)

Çift ve Aile Terapisi Nedir?
Romantik ilişkilerde çatışmaların yaşanması oldukça doğal bir durumdur. Ancak sorunlar işlevsel olarak çözülmediğinde, kronik ilişki sorunlarına neden olabilmektedir.
Çift terapisi, ilişkilerde (evlilik ve diğer romantik ilişki türleri) değişimi ve gelişimi sağlamak adına çiftler arasındaki yakın ilişkinin çeşitli boyutlar üzerinden ele alındığı bir psikoterapi türüdür.
Terapi sürecinde mevcut sorun; ilişki türü, karşılanmayan temel ihtiyaç ve gereksinimler (saygı, doğru iletişim, kaliteli zaman vb.) iletişim şekli, ilişkideki roller, çiftlerin denkliği, ilişkinin alanları ve sınırları, ilişki gerekçeleri gibi pek çok alan üzerinden değerlendirilir. Seanslarda, hatalı davranışlar, düşünceler ve kronik olumsuz duygular çeşitli teknikler üzerinden ele alınır.

İlişki Sorunlarının Bazıları;
• Aldatma
• Çatışma Çözme Davranışları
• Kronik Olumsuz Duygular (Öfke, tiksinti, nefret vb.)
• Şiddetli Geçimsizlik (İletişim Sorunları)
• Görüş ve Beklenti Farklılıkları
• Boşanma Süreci ve Adaptasyonu
• Temel İhtiyaç ve Gereksinimlerin Karşılanmaması (Kaliteli zaman, doğru iletişim, doğru cinsellik vb.)

Aile terapisi, aile üyeleri arasında yaşanabilecek problemleri birey ile değil, ailenin tümünü değerlendirerek, problemlere bir sistem içinde çözüm getirmeyi amaçlar. Bu sistem çerçevesinde, aile bireylerinin bakış açısına, aile üyelerinin birbirleriyle olan iletişimlerine ve problemler karşısında üyelerin ne yaşadığına da kulak vermeye çalışır. Aile terapisinin amaçları arasında; aile üyeleri arasındaki iletişimi kuvvetlendirmek, ailede süregelen sağlıksız ilişki döngülerini anlamak ve bunları kırmak, ailenin kaynaklarını fark ederek güçlenmesini sağlamak, ailedeki çatışmalı durumları belirleyerek sorun çözme becerilerini arttırmak olduğu söylenebilir.

Aile Sorunlarının Bazıları;
• Eşler Arası İlişki
• Evlilik Problemleri
• Boşanma
• Çocuk, Ergen ve Yetişkin Ruh Sağlığı
• Çocuk ve Ergenlerde Davranış Bozukluğu ve Okul Problemleri
• Alkol ve Madde Kullanımı
• Kronik Fiziksel Rahatsızlıklar
• Yas, Kayıp ve Travmalar
• Duygusal İstismar, İhmal ve Şiddet
• Anksiyete ve Depresyonu da İçeren Duygusal Bozukluklar
• Üvey Bireyi Bulunan Ailelere Destek
• Psikoseksüel Gelişim Zorlukları
• Evlat Edinme, Üvey Ebeveyn/Çocuk İlişkileri
• Kendine Zarar Verici Davranış
• Travma Sonrası Çocuklara, Gençlere ve Yetişkinlere Destek
• Ekonomik Problemler

Ergen ve Yetişkin Psikoterapisi Nedir?
Psikoterapi kişinin,
• Gündelik hayat işlevselliğini bozan,
• Hayat tatmini ve doyumunu engelleyen,
• Kendisine veya başkasına zarar veren sorunlarının,
• Duygusal, bilişsel ve davranışsal alanlarda ele alındığı,
• Kişinin sorunları ile ilgili içgörü ve dayanıklıklık kazandırılmasının amaçlandığı yaklaşımların bütünüdür.
Uygulanan Tedavi Yöntemleri:
• EMDR Terapisi
• Bilişsel-Davranışçı Terapi
• Mindfullness

EMDR TERAPİSİ NEDİR?
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) ilaç ve hipnoz kullanılmadan yapılan bir psikoterapi uygulamasıdır. Terapist, danışanın gözlerini sağa ve sola hareket ettirerek danışanın beyninin her iki yarımküresini hafifçe uyarır ve bu şekilde danışanın kendisini rahatsız eden bellek ve duygulara yoğunlaşmasını sağlar.
EMDR Terapisinde ele alınan sorunlar:
 Depresyon, OKB
 Duygudurum Bozuklukları
 Davranış Bozuklukları
 Yeme Bozuklukları
 Bağımlılıklar
 Kaygı, Panik Atak, Anksiyete ve Fobiler
 Disosiyatif Bozukluklar
 Yeme Bozuklukları
 Yas ve Kayıp
 Ağrı (Psikolojik kökenli)
 Performans Kaygısı
 Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) ve Diğer Travma ve Stresle İlgili Konular
 Cinsel Saldırı
 Uyku Bozukluğu
 Madde Bağımlılığı ve Bağımlılığı
 Şiddet ve İstismar
Danışan EMDR terapisi ile artık rahatsız olmayacak ve olayları yeni ve sağlıklı bir perspektiften görebilecek duruma gelir. EMDR terapisi ile sadece semptomlar ortadan kalkmaz bununla birlikte yeni bakış açısının kazandırdığı pozitif inançlar ve olumlu duygular kişinin kendisine, ilişkilerine, dünyaya bakışını da olumlu yönde değiştirip kişisel gelişimine katkı sağlar.

Çocuk Terapisi Nedir?
Çocuklar gelişimsel süreçlerinde duygusal, davranışsal bazı problemler yaşayabilirler ve bir sorunları olduğunda direkt yolla ifade edemedikleri için davranışları ve duygularında değişimler ile problemi çevrelerine yansıtırlar.
Çocuklarda ortaya çıkan davranış problemleri ve olumsuz duygu durumları, uyum problemleri, tırnak yeme, alt ıslatma sorunları, uyku ve beslenme bozuklukları, öfke nöbetleri vb. pek çok problem, çocuğun yolunda gitmeyen yaşantısını dışa vurma biçimi, bir nevi yetişkinlere sorununu aksettirme yöntemidir.

Çocuk Psikoterapisi;
– Oyun Terapi
– Masal Terapi
– Resim Analizi (Resimlerin psikolojik ve pedagojik analizi)
– Çocuk Değerlendirme Testleri (Gesell Gelişim Testi, Cattell 2A Zeka Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Ankara Gelişim Envanteri Testi, Çocuklar için Depresyon Ölçeği, Çocuk Anksiyete Ölçeği, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Testi)
– WISC – 4
Call Now Button