Kalite Politikalarımız

MİSYONUMUZ: Toplumun sağlıklı yaşamasını, teknolojinin ve kurumun tecrübesinin sunduğu imkânlarla, değişen ihtiyaçlara cevap verecek şekilde desteklemektir.

VİZYONUMUZ: Topluma; evrensel teknolojileri ve gelişmeleri takip ederek; gülen yüzü ile güvenilir, doğru ve hızlı sağlık hizmeti veren bir kurum olmaktır.

KALİTE POLİTİKAMIZ: Özel Hayat Hastanesi olarak temel politikamız; hizmet verdiğimiz kişi, kuruluş ve kurumlara beklentileri doğrultusunda, en iyi sağlık hizmetini sunmak için: Sağlık hizmetlerinde değişen dünya koşullarını takip etmek, Bilimsel gelişmeler ve toplumsal gereksinimler çerçevesinde meslek etiğini korumak, Mevcut durumu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli gelişmeyi ve iyileşmeyi temel felsefe olarak belirlemek, Kalite Yönetim Sisteminden ödün vermemek, Geçmişin deneyimlerinden yararlanarak ve çalışanların katılımıyla akılcı kararlar alarak yeni hedefler belirlemeyi ilke edinmek, Belirlenen hedeflere zamanında ve uygun şekilde etkin çözümler üretmek, Kalite konusunda sürekli geliştirme ve iyileştirme sağlamak, Çevreye ve kamu haklarına saygılı olarak faaliyetlerimizin çevresel etkilerini, kirlenmeyi ve kaza risklerini önlemek, Gelenek ve göreneklere saygıyı, dürüstlüğü ve ahlakı en yüce erdem olarak benimsemek, Müşterilerin menfaatini kendi menfaatimiz gibi korumak, Çalışanlarının sosyal haklarını gözetmek ve eğitimlerine önem vermektir. Bu amaç doğrultusunda; çalışan personelimizin toplam katılımı, eğitimi ve tam desteği esastır. Amacımız; Kalite politikasını ve hedeflerini dokümante ederek, dokümante edilmiş prosedürlere atıflar yolu ile kalite yönetim sistemini açıklamak, sistem içindeki süreçlerin tanımlarını, sırasını, etkileşimlerini belirlemek ve kalite enstrümanlarının genel çerçevesini çizmektir.

SKS BÖLÜMLERİMİZ:

  • KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ:

  • İLAÇ YÖNETİMİ ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ:

  • TESİS YÖNETİMİ, OTELCİLİK HİZMETLERİ, DIŞ KAYNAK KULLANIMI GÖSTERGELERİN İZLENMESİ, ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ:

  • DOKÜMAN YÖNETİMİ GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ:

  • YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ:

  • HİZMETE ERİŞİM: Feriha GÜNEŞ

  • TRANSFÜZYON HİZMETLERİ:

  • SAĞLIKLI ÇALIŞMA YAŞAMI, MALZEME VE CİHAZ YÖNETİMİ ATIK YÖNETİMİ, BÖLÜM BAZLI GÖSTERGELER, KLİNİK GÖSTERGELER:

  • ACİL SERVİS: Aygül ZÜFER

  • BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ, TIBBİ KAYIT VE ARŞİV HİZMETLERİ, RİSK YÖNETİMİ:

  • AMELİYATHANE HİZMETLERİ STERİLİZASYON HİZMETLERİ:

  • DOĞUM HİZMETLERİ,YAŞAM SONU HİZMETLER, HASTA BAKIMI:

 • HASTA DENEYİMİ, SOSYAL SORUMLULUK:

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ OLARAK;

 

 • Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
 • Bölüm hedeflerine, indikatörlere, göstergelere yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek.
 • İç tetkikler ve özdeğerlendirmeler sonucunda hastanedeki mevcut sorunları tespit etmek, öncelik sırasına koymak ve bu doğrultuda iyileştirme çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak.
 • Hasta ve çalışan anket sonuçlarını değerlendirmek. • Birim kalite sorumlusu tarafından takip edilen düzeltici, önleyici ve iyileştirici faaliyetleri değerlendirmek.
 • Yeni çıkacak ve yürürlükteki standartlarda olabilecek değişikliklerin takibini yapmak.
 • Kalite Yönetim Sistemi ve SHKS ile ilgili eğitim faaliyetlerini Eğitim Koordinatörünün Görev Tanımı kapsamında gerçekleştirmek.
 • Resmi kuruluşlar tarafından istenen istatistikî verilerin hazırlanması ve ilgili kurumlara gönderilmesini amacıyla Başhekimliğe göndermek.
 • Her ay sağlık bakanlığının istediği istatistikî verilerin ilgili kuruluşların web sitesinden girişlerini yapmak.
 • Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları çerçevesinde hazırlanan; Yazılı düzenlemeleri kontrol etmek, yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek.
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirmek.
 • SHKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak ve toplantıların takibini yapmak.

 

KOMİTELERİMİZ:

Hasta Güvenliği Komitesi: Hasta güvenliği ile ilgili risklerin azaltılması için hasta güvenliği kültürünün geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, bunu tesis edecek uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesine, hastalara sağlık hizmeti sunum sürecinde karşılaşabilecekleri muhtemel risk ve zararlardan korunmasına yönelik Hasta Güvenliği Komitesi kurulmuştur.

Çalışan Güvenliği Komitesi: Hastane çalışanlarını fiziki ve psikolojik olarak olumlu yönde etkileyecek güvenli bir ortam yaratarak çalışan güvenliği sağlamak için Çalışan Güvenliği Komitesi kurulmuştur.

Eğitim Komitesi: Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS), Hizmet İçi Eğitimler, Uyum Eğitimleri, Hastalara Yönelik vb. eğitimleri organize ve kontrollerin sağlanması amacıyla Eğitim Komitesi kurulmuştur.

Enfeksiyon Kontrol Komitesi: Hastanemizde tedavi ve bakım hizmeti verilen ve tüm alanlarda enfeksiyon kontrol çalışmalarının etkin ve planlı bir şekilde sürdürülmesi için yöntemlerinin belirlenmesi ve kontrollerinin sağlanması amacıyla Enfeksiyon Kontrol Komitesinin kurulmuştur.

Tesis Güvenliği Komitesi:Hastanemizde çalışanların ve hastaların güvenliğini sağlamak, gelebilecek tehlikelere karşı önlemleri organize ve kontrol etmek için Tesis Güvenliği Komitesi kurulmuştur.

 

Call Now Button