Kadın Sağlığı Fizyoterapisi

Kadın Sağlığı Fizyoterapisi, genel anlamda, kadınlarda görülebilecek çeşitli sağlık problemlerine özel olarak planlanan ve uygulanan ve cerrahi olmayan yaklaşımları kapsayan bir fizyoterapi alt uzmanlık alanı olarak tanımlanabilir.

 • Postür, vücut mekanikleri, uygun egzersiz alışkanlıkları ve egzersiz eğitimiyle kas-iskelet sistemi disfonksiyonlarının önlenmesinde etkilidir.
 • Gebelik, doğum ve yenidoğan bakımıyla ilişkili kas-iskelet sistemi veya ortopedik disfonksiyonların değerlendirme ve tedavisi, sakroiliak eklem disfonksiyonu, simfizis pubis seperasyonu, bel ağrısı, vb.
 • Yatak istirahati/aktivite kısıtlamalarını içeren yüksek riskli gebelik uygulamaları,
 • Sezaryen sonrası rehabilitasyon,
 • Egzersiz, emzirme ve emzirme ilişkili problemlerde destek ve ergonomi eğitimi içeren prenatal ve postnatal bakım,
 • Pelvik taban disfonksiyonunun önlenmesi ve tedavisinde ,
 • Hastayı ve mümkünse doğum partnerini, gevşeme teknikleri, solunum farkındalığı, pozisyonlama ve masaj gibi ağrı yönetim stratejileri konusunda eğitmek,
 • Diğer hasta populasyonlarının özel bireysel gereksinimlerini ele alma: özürlü kadınlar, özel kültürel ihtiyaçları olan kadınlar, atlet gebeler, adolesan veya ileri yaşta anne adayları.
 • Jinekolojik, Ürolojik ve Pelvik taban disfonksiyonu – üriner ve fekal inkontinans, pelvik organ prolapsı, kas zayıflığı, aşırı aktivite ve/veya ağrılı sendromlarla ilişkili seksüel disfonksiyon (ayrıca bu disfonksiyonların erkeklerde ve çocuklarda tedavisi)
 • Mesane ağrısı ve/veya üretral ağrı ve disfonksiyon
 • Kronik pelvik ağrı; örn. interstisyel sistit, huzursuz bağırrsak, konstipasyon, endometriozis
 • Lenfödem tedavisini de kapsayan jinekolojik cerrahi öncesi ve sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon
 • Abdominal cerrahi sonrası rehabilitasyon.
 • Kemik sağlığı – osteopeni, osteoporoz ve ilişkili sağlık risklerinin önlenmesi ve fizyoterapisi
 • Meme cerrahisi sonrası – muskuloskeletal disfonksiyon, lenfödem tedavisi
 • Fibromiyalji ve kronik ağrı sendromlarının tedavisi
 • Yeme bozuklukları – eğitim, günlük yaşam aktiviteleri, makul ve güvenli egzersiz programlarının geliştirilmesi
 • Menopozda meydana gelecek değişiklikler için hazırlık ve bu değişikliklerin tedavisi
 • Sağlıklı yaşlanma ve diğer geriatrik konular
 • Kadına özgü spor hekimliği konuları
 • Kadına özgü sık görülen kardiyovasküler konular; korunma ve tedavi
 • Stresle ilişkili hastalıklarda mental sağlığı iyileştirmek için fiziksel stratejiler

Alanında Uzman Hekimlerimizle
Sağlığınız Garanti Altında

1978’den beri güvenilir, etik sağlık hizmeti…

Call Now Button