Ergoterapi Tedavisi

ERGOTERAPİ


Ergoterapi, bireyin performansını arttırmak, duruma adapte olmasını sağlamak için gerekli fonksiyon ve becerilerin öğrenilmesini kolaylaştırmak ve sağlıklı olma durumunu sürdürmek için günlük yaşam faaliyetlerine katılımını yönetme sanatıdır. Kişinin çevresini ve kendisini kontrol ederek yaşamını aktif ve üretken olarak sürdürebilmesi için, gerekli olan görevleri yerine getirebilmesini sağlar. Bu şekilde kişinin hayatını sürdürebilmesi için gerekli kapasitesinin geliştirilmesi ve sürdürülmesi ile ilgilenir.

Ergoterapi Çalışma Alanları 

+ Bilişsel (Kognitif) Rehabilitasyon

Biliş, kognitif; yönlendirme, dikkat, algılama, problem çözme, bellek, yargılama, konuşma, mantık ve planlama gibi süreçleri içerir. Bilgileri almak, işlemek ve davranışı kontrol etmek için kullanmak çok önemlidir. Bu nedenle, bilişsel problemlerin fonksiyon üzerinde bir etkisi vardır. Bilişsel bozukluklar, travmatik beyin hasarı, enfeksiyon, tümörler, felç, Alzheimer hastalığı gibi demanslar veya varolan konjenital koşullardan kaynaklanabilir.

+ Çevresel Düzenleme

Ergoterapistlerin en önemli görevleri arasında ev ve çevre düzenlemeleri vardır. Tekerlekli sandalye kullanan kişilerin ev içinde uygun hareket edebilmesi, yaşlıların düşmelerini önlenmesi, demansı olan bireylerin ev içinde uygun davranışlar sergilemesi için ev düzenlemeleri şarttır. Bir ergoterapist, bağımsızlığı ve güvenliği arttırmaya yönelik tavsiyelerini isteklerinize, ihtiyaçlarınıza, becelerinize, ortamınıza, bütçenize ve diğer kriterlerinize uygun olacak şekilde sizinle birlikte çalışarak organize eder.

Bölüm Doktorlarımız

Alanında Uzman Hekimlerimizle
Sağlığınız Garanti Altında

1978’den beri güvenilir, etik sağlık hizmeti…

Call Now Button